Aglonas Valentīnas lauka pupas

Violetas

Neatceras