Aglonas Valentīnas lauka pupas

Violetas

Reģions: Aglona
Izsekojamība gados: 1990-2000

Neatceras