Aglonas Valentīnas lauka pupas

Reģions: Aglona
Izsekojamība gados: 1990-2000

Īpašības: violetas

Vēsture: Neatceras