Solomina muižas Vīnoga

Salcietīgas

Noskaidrot!!!