Ieteikt mantoto kultūraugu

Par mantotiem kultūraugiem uzskatāmi tādi kultūraugi, kas ilgstošā laika periodā (vismaz 30 gadu jeb vienu paaudzi) tiek audzēti vai ataudzēti noteiktā teritorijā, saimniecībā, dzimtā vai ģimenē. Augļukoku par mantotu kultūraugu sāk uzskatīt, ja tam ir vismaz 80 gadu. Vairāk: mantots.permakultura.lv

Informācija par vietu, kur augs atrodas

Apraksts, augsnes īpatnības, apstākļi, audzēšanas metodes...

Informācija par augiem

Piemērs: Ābele

Ja zināms. Piemērs: Avenīte

Ja zināms

Audzēšanas metodes (vai atšķiras no ierastajām šai šķirnei/veidam), īpašas rūpes, ražas novākšanas laiks, augšanas ilgums, vai jāaudzē stāds, glabāšanas ilgums, u.c.

Kā augs tika iegūts? Vai ir mainīta audzēšanas vieta un audzētājs? Kā augs ir mainījies pie jums?

Cik sen ir izsekojama šī auga izcelsme?

Ja zināt vēl citas personas, kas audzē šo augu, varat tās norādīt laukā Piezīmes

Kur un kā augs tiek lietots

Teikas, nostāsti, ticējumi. Auga nākotne - vai turpināsiet to audzēt?

Informācija par sēklu audzētāju/lolotāju

Ja neesat sēklu audzētājs/lolotājs, lūdzu, norādiet savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju

Atbalsta: