Zināmās šķirnes

Stādīta 1929.gadā, gardi āboli

Atbalsta: