Zināmās šķirnes

Platie loki, agri pavasarī, izturīgi

Atbalsta: